What the learners say:

Die lekkerste wat ek geleer het was breinkaarte. Ek het geleer hoe om te ‘mind-map’ om my te help wanneer ek ‘n toets moet skryf.” (Tian, Graad 4)

Ek het geleer van doelwitte, die breinkaart, tydsbestuur! Ek het baie gehou om te leer van geheue rympies, want dit was lekker om te sien hoeveel woorde mens in jou kop kan kry.” (Matthew, Graad 4)

Ek het geleer van tydsbestuur, doelwitte, konsentrasie en my swak en sterkpunte. Die lekkerste vir my was om te leer van doelwitte, want dit het vir my gevoel dit pas vir my. Die leerstyle was ook vir my interessant. Ek is ‘n visuele leerder.” (Jan-André, Graad 4)

Ek het geleer hoe om goed te onthou deur rympies te maak. Die breinkaarte was ook vir my lekker om te leer want ek hou daarvan om te teken.” (Mia, Graad 4)

Ek het geleer hoe om doelwitte te stel, die breinkaart metode was ook vir my lekker om te leer want ek is ‘n visuele leerder” (Sophia, Graad 4)

Ek het geleer dat ‘n breinkaart is makilker vir my om my te help met my leerwerk eerder as om net die sinne oor en oor te skryf.” (Laney, Graad 4)

Ek het geleer hoe om opsommings te maak wanneer ek moet leer.” Lizelle, Graad 4

I have learned a lot about myself. I learned how my brain works and which study methods to apply to be able to help myself study better.” (Emma, Grade 11)

I have learned that I can write! I have also learned more about myself, and that I am well balanced when it comes to using certain study methods, especially because I always thought that I am only a visual learner.”
(Keeley, Grade 11)

I found out that I have to move around to enable my brain to be ‘awake’ because I seem to have a short attention span (very short)… I have learned how to summarise and how to read to memorise.”
(Matthew, Grade 9)

I have learned about setting goals, writing stories and how to make mind maps. I am a visual learner.”
(Omar, Grade 4)

I have learned that I am an auditory learner and that I need more light in my study area. I have also learned that I need a bigger study space. I also need to ask more questions during class time and to make videos of work we do in class so that I can revise these when I get home.”
(Annabella, Grade 6)

Ek het geleer hoe om ‘n breinkaart te maak. Ek het ook geleer hoe om asem te haal as ek op my senuwees is of bang is. Ek het geleer wat langtermyn en kort termyn doelwitte is. My doelwitte is om 90% vir my toetse te kry. Ek dink ek kan nou beter leer.”
(Bea, Graad 4)

Ek het geleer oor geheue rympies en hoe om hulle te gebruik as ek moet leer. My doelwitte is om ‘n 7 op my raport te hê vir al my vakke en ook om bo 90% vir al my vakke te kry. Graad 4 is vir my moeiliker as graad 3 want ek moet harder werk en daar is meer werk om te leer, nou kan ek dit beter doen.”
(Leané, Graad 4)

I’ve learned about goal setting, strengths and weaknesses and my learning style. I have enjoyed everything!”
(Zara, Grade 4)

I enjoyed my mind maps the most but really enjoyed everything. I have learned that what my actual learning style is and enjoyed everything so much! Definitely going to come back … ” (Michael, Grade 6)

I have learned more about making mind pas and organising my study environment, as well as what my strengths and weaknesses are plus goal setting. It was fun to learn about my strenghts and weaknesses.” (Quasim, Grade 4)